Hlavní menu

Vítejte na stránkách zdraví-az.com

Stránkách pro pevné zdraví a život bez nemocí.

Úvod

Tyto stránky mají za cíl pokud možno srozumitelnou formou seznámit čtenáře se širokým spektrem dopadů špatných stravovacích návyků, uspěchaného života, civilizačních a jiných vlivů, na naše zdraví a vývoj civilizačních chorob. Zároveň zde naleznete návody a doporučení, jak lze tyto nepříznivé faktory do značné míry eliminovat a zachovat si pevné zdraví do vysokého věku, případně jak se chovat pokud choroba již vznikla, jak ji odstranit a nebo alespoň zásadním způsobem omezit její dopady na kvalitu života. Toto je nyní v době rapidního růstu cen zdravotní péče zvláště aktuální a odmítat informace, přirozené a velice levné postupy může jen opravdový ignorant nebo člověk, který prostě nepočítá a na zadní kolečka nemyslí. Je třeba stále považovat zdraví za nejcennější dar, jehož hodnota je prostě nevyčíslitelná. Převzít dobrovolně plnou odpovědnost za tento dar, nespoléhat na někoho, kdo to udělá za nás a připustit, že bolest, nemoc i zbytečná předčasná smrt je pouze odměnou za naši neinformovanost a neochotu o tento nejcennější dar pečovat. Udělejte si na sebe čas a vraťte se do doby svého mládí k plnému zdraví, síle a duševní rovnováze.

§

Důležité upozornění

Informace zveřejněné na těchto stránkách nelze považovat za lékařská doporučení, lékař nejsem. Jedná se o poznatky získané mnohaletým samostudiem a pozorováním, což je můj celoživotní koníček. Jsou to mé, nebo převzaté názory a nabízím více jak 25 let praktických zkušeností s uvedenými postupy a informacemi. Rozhodně nedoporučuji čtení těchto stránek osobám mladším 18 ti let a osobám s omezenou svéprávností. Část informací a postupů zde zveřejněných vyžaduje selektivní a logické myšlení, dobrý pozorovací dar a zdravý selský rozum, což není dáno každému. Jako autor rozhodně nepřebírám jakoukoliv zodpovědnost, nelze ručit za nechápavost, nebo neuvážené experimentování. Samozřejmě existuje malé, ale reálné riziko špatného pochopení, nebo provedení uvedeného postupu, případně vyvolání intenzivní detoxikační reakce s nežádoucím vedlejším projevem. Kde si nejste jisti správností postupu, tak se ptejte, nebo nic nezkoušejte. Vaše zdraví je příliš cenné na to, aby bylo ničeno nezodpovědnými pokusy.