Hlavní menu

Obnovení aktivních probiotických
bakterií

Zcela úmyslně nemá tento článek název obnovení laktobacilů. Ovšem takto, ale bohužel velice zjednodušeně, laická a mnohdy kupodivu i odborná veřejnost chápe problém obnovení střevní mikroflóry, například po aplikaci antibiotik, ale tak to rozhodně není a je potřeba chápat problém šířeji. Ono s mikrobiomem nejde pracovat pouze na úrovni laktobacilů a jen je dodat z krabičky zakoupené v lékárně. Jde o podstatně širší problém a pochopení celé široké škály jeho souvislostí se zatím nedaří v plném rozsahu ani vědcům se specializací na mikrobiom střeva. Mikrobiom střeva je velice složitý systém vzájemné kooperace, nebo tvrdě válečného stavu a vzájemného vybíjení. V ideálním případě jednotlivé bakterie spolupracují jak mezi sebou, tak s hostitelem, což svědčí všem zúčastněným stranám. V jiném případě vedou přátelské bakterie produkující butyrát nelítostný boj o území (plochu střevní sliznice) s kmeny, které s hostitelem zrovna ideální spolupráci nemají, chovají se mnohdy paraziticky a za určitých podmínek dovedou napáchat mnoho škody. Každopádně zde musím upozornit, že i ty přátelské bakterie při přemnožení mohou vyvolávat problémy, tedy i zde platí okřídlené úsloví „Dobrého pomálu“, respektive v tomto případě, tak akorát.

Mikrobiom střeva a jeho skladba představuje faktor ovlivňující celý náš život, trávení, imunitu, predispozice k různým (i genetickým-podle medicíny) nemocem, psychiku a spoustu dalších faktorů, tedy vlastně celého člověka. Získáváme ho při narození průchodem porodních cest od matky, dále se moduluje kojením, osvojením rodinných stravovacích a životních návyků a dalších faktorů, které na nás v mládí i stáří působí. Zjednodušeně, první bakteriální složení je podobné plodové vodě matky, následně se moduluje tak, že dominují Bifidobakterie a některé bakterie mléčného kvašení. Mikroflóra odvozená od Bifidobakterií, zvaná „Bifidus flóra“, vydrží do první stravy. Po odstavení dítěte od mateřského mléka je Bifidus flóra opět modulována a začínají se zvedat mikroorganismy, které představují hlavně bakterie z rodů Bacteriodes. Narození přirozenou cestou umožní rozvinout mikrobiom podle vaginální mikroflóry a narození císařským řezem spíše mikroflórou podobnou mikroflóře pokožky matky. Hlavní rozdíl je pak i v rozmanitosti mikrobiomu, kde jsou děti z přirozených porodů a dlouho kojené na tom celý život lépe z mnoha pohledů. Mikrobiom se stále mění a mnohdy velice rychle, jak zjistíte nejlépe na dovolené v exotických destinacích, kdy právě při přemnožení bakteriálních kmenů, které se v našich podmínkách prakticky nevyskytují můžeme získat vodový průjem a jde o velice častou nepříjemnou zkušenost.

Z výše uvedeného logicky plyne, že právě vysoce rozšířená a moderní aktivita medicíny přerazit pomocí ATB v zásadě cokoliv, tedy mnohdy i banální onemocnění, která lze bez většího rizika prostě vyležet, vede k fatálním a obtížně napravitelným škodám na tomto našem unikátním systému. Podobné nepříjemné vlastnosti má poměrně široké spektrum léků produkovaných farmaceutickým průmyslem a je tedy rozhodně vhodné medikaci takového druhu zbytečně nenasazovat, nebo ji nasadit pouze v život ohrožujících případech, kdy pozitiva uvedené medikace převažují nad negativy z poškození mikrobiomu a dalších vedlejších účinků. Léčbu pomocí ATB lze v zásadě přirovnat ke spornému zahrádkářskému postupu, kdy trávník s plevelem postříkáme Roundupem (glyfosátem) a zbyde nám holá zem na které pak zasejeme téměř monokulturu, tedy velice omezené druhové zastoupení travin. Prakticky stejně funguje doplnění laktobacilů z krabiček v lékárně doporučovaných po užívání ATB, ale původní pestrost mikrobiomu střeva se takto rozhodně obnovit nedá.

Jsou vlastně tři možnosti jak obnovit střevní mikrobiom do plně funkceschopného stavu:

  • Jedna z cest jak obnovit mikrobiom do slušného stavu by byla zopakovat průchod porodní cestou, což se ovšem dá zopakovat velice těžko, případně jak je třeba v USA docela rozšířeno použít mateřské mléko. V mateřském mléce jsou obsaženy zejména stafylokoky, streptokoky, laktokoky, enterokoky, laktobacily a bifidobakterie.

  • Další možnost představuje transplantace střevní mikroflóry od kvalitního dárce, tedy ideálně mladého člověka v maximálním stupni zdraví se špičkově fungujícím trávením, který pokud možno nebyl očkován a nikdy nebral ATB. Takových jedinců je málo a například v Německu se darováním stolice dokážou i velice dobře uživit, protože mohou dostat za každý svůj exkrement opravdu obdivuhodné množství EUR. Je logické, že takový vzorek stolice lze vyvažovat zlatem, jelikož při správně provedeném transplantačním postupu obdarovaný získává v zásadě imunitní systém dárce, což může člověku zcela změnit život. Takto se daří vyléčit i těžké nemoci, třeba uvedu roztroušenou sklerózu u klientky která již nechodila a zase chodí.

  • Třetí cesta je sice celkem složitá, ale patrně nejvhodnější pro většinu lidí a měla by začít testem střevního mikrobiomu.

    https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo2&ia=135&ib=339&id=5335

    V něm se dozvím co a jak je na mém mikrobiomu špatně. Pak mohu cíleně pracovat na potlačení, nebo namnožení konkrétních bakterií, třeba jejich dodáváním v čisté formě pomocí kapslí, použitím různých suplementů (prebiotik), některých druhů koření, bylin a hlavně stravou, především zařazením probioticky a prebioticky působících potravin v širší škále. Každopádně s ohledem na dobré trávení, protože nic by nám nemělo vyvolávat masivní plynatost, nebo jiné trávicí potíže případně pouze velice mírné a krátkodobé, které postupně odezní, až se bakterie porovnají. Některé bakterie se v zásadě nedají pomocí lékárenských přípravků dodávat a pokud je vybijeme musíme je složitě a dlouhodobě pěstovat pomocí radikální úpravy stravovacích a životních návyků. Zde uvedu jako příklad málo známou bakterii Akkermansia, kterou prakticky nelze běžně dodat a i když v zahraničí ji můžete koupit v čisté formě v kapslích je natolik drahá, že si ji mnoho lidí nemůže dovolit zaplatit.

Jak bylo výše zmíněno, kojenec má mikrobiom složený především z bifidobakterií a některých laktobacilů, přičemž konkrétně bifidobakterií je naprosto majoritní objem a běžný je i laktobacilus reuteri (bacil štěstí). U kojených dětí představují tyto probiotické bakterie až 95 % mikroflóry kolonizující zažívací trakt, zatím co u kojenců na umělé výživě je to jen 40–60 %. Ještě zajímavější je pohled na procenta bifidobakterií ve střevním mikrobiomu u jedinců nad 60 let věku, kdy mají s bídou 5% a ti nemocní v zásadě nulu. Podle toho pak vypadá i imunita takového jedince, což odpovídá i velice zhoršené imunitní odezvě, zvláště u zánětů a infekcí, tedy dominantních potíží starších lidí a doplněním bifidobakterií se s ní dá docela dobře pohnout naprosto bez rizika vedlejších účinků. Zvláště onkologicky nemocným mohou přinést bifidobakterie zásadní výhody v léčbě jejich potíží viz například tato studie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6019968/

Podívejme se tedy jak postupovat při obnově některých druhů přátelských bakterií.

Zde proberu na ukázku pouze pár druhů bakterií, protože jinak bych sem musel napsat knihu a zbytek budu postupně dávat jako rady do videí na níže uvedené nově vzniklé stránce.

Cesty ke zdraví

https://zdravi-az.com/cesty-ke-zdravi/

Bifidobakterie:

Jak tedy zvýšit objem bifidobakterií v našem mikrobiomu. Skupina bifidobakterií je obdivuhodně široká, dle dostupných pramenů zahrnuje 30-50 druhů a mimo jediného zástupce který je škodlivý patří mezi vysoce bezpečné a prospěšné bakterie s minimálním rizikem pro uživatele. Bifidobakteriím zásadně škodí užívání ATB a současná umělohmotná strava, tedy moderní člověk si je stíhá většinou vybít již v relativně mladém věku, což koreluje se zvýšenou nemocností mladé i starší populace. Z výše uvedených důvodů je tedy jednoznačně vhodné bifidobakterie pravidelně do trávicího traktu dodávat, což lze zajistit nákupem čistých forem bifidobakterií bez příměsí dalších druhů bakterií. Pro co nejlepší působení je vhodné přijímat co nejširší spektrum jednotlivých druhů bifidobakterií, tedy zajistit si pokud možno maximálně široký záběr a nejlépe i ve větších dávkách, aby došlo k co nejrychlejší kolonizaci trávicího traktu a docílilo se co nejrychleji jejich pozitivního působení na imunitní systém. Bohužel takový produkt se v lékárnách zakoupit běžně nedá a pokud ano, prakticky nikdy ne v čisté formě a za rozumné peníze. Jako jeden z mála zdrojů mohou sloužit tato probiotika od firmy BULGARICUS

https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo2&ia=47&ib=148&ic=348&id=5363

Tato firma také nabízí i startovní kultury stejného složení pro mlékárenskou výrobu

https://www.bulgaricus.eu/probioticka-kultura-bb1-bb2/

Vždy je vhodné porovnávat jednotlivé nabízené produkty z pohledu konečné ceny zakoupeného gramu produktu, tedy co vás vyjde z hlediska poštovného i ceny produktu nejlevněji. Více malých balení může paradoxně zajistit lepší cenu za zakoupený gram bifidobakterií. Bifidobakterie jsou poměrně odolné proti žaludečním kyselinám a není tedy nezbytně nutné je dodávat v nějakém speciálním obalu, aby se jim usnadnil průchod do střev. Samotné dodávání bifidobakterií spolknutím tobolky ovšem má, bez potřebné podpory pomocí správné stravy a prebiotik, relativně malou efektivitu a srovnal bych ho asi z hlediska možnosti namnožení a osídlení trávicího traktu s přivezením autobusu Moraváků do muslimské země, kde je vyložím mezi vyznavače koránu. Těm se tam také asi bez výrazné podpory zvenčí nepovede rozmnožit, kolonizovat okolní území a udržet si svoje zvyky, jako uzený špek, klobásy, slivovici a vínečko a budou rychle vytlačeni.

Bifidobacterium longum

Prebiotikum HMO

Tedy mimo dodávání bifidobakterií je důležité se starat se o jejich dobrou výživu pomocí správných prebioticky působících potravin, nebo doplňků. Jeden ze zvláště vhodných a bezpečných druhů prebiotik, které mohou jejich počty v trávicím traktu zásadně zvýšit je vláknina HMO, kterou lze zakoupit v čisté formě třeba zde

https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo1&ia=47&ib=148&ic=309

Dále je dobré bifidobakterie podpořit konzumací koření, kdy se osvědčila kombinace 7 druhů sušených prášků koření v dávkách 6 až 12 g za den. Směs koření se skládá z kurkumy, kmínu, koriandru, amly (indický angrešt), skořice, hřebíčku a kajenského pepře smíchaných v poměru 8:4:4:4:2:1:1. Studie reakce na aplikovanou dávku ukázala, že i jediná dávka tohoto smíšeného koření může upravit/obnovit střevní mikrobiom ve srovnání s kontrolní dietou s nízkým obsahem polyfenolů v časovém rozpětí 24–48 hodin, kdy došlo k výraznému navýšení bifidobakterií ve vzorcích stolice a potlačení jiných nežádoucích druhů bakterií. Obecně lze tedy tvrdit, že úprava stravy se zaměřením na podporu bifidobakterií se určitě vyplatí a vrátí lepším zdravím a odolností proti nemocem. Pro některé jedince je možné k podpoře bifidobakterií použít i další druh vlákniny, který je běžně dostupný s názvem OptiFibre. Jde o částečně hydrolyzovanou guarovou gumu, ovšem zde musím upozornit, že tento druh vlákniny není vhodný pro každého tedy pokud při jeho dodávání dojde ke zhoršení trávení patrně pro vás nebude vhodný.

Lactobacillus reuteri:

Lactobacillus reuteri patří do rodu laktobacilů, ale má celkem zajímavé schopnosti, jak ovlivňuje širokou škálu pochodů v těle, tedy si probereme co nám může přinést za výhody. První co je potřeba zmínit, že jeho významné zastoupení se vyskytuje ve střevním mikrobiomu právě u novorozenců, kterým podle všeho zlepšuje imunitu. Lactobacillus reuteri vykazuje vlastnosti protizánětlivé, imunomodulační, reguluje střevní mikroekologickou rovnováhu, chrání střevní bariéru, zlepší metabolickou kontrolu a tak dále. Tato bakterie totiž v organizmu může také produkovat 3-hydroxypropionaldehyd (reuterin), bakteriocin s antimikrobiálními vlastnostmi. Bakteriociny jsou proteiny nebo peptidy syntetizované ribozomy a mají v podstatě vlastnosti přirozených ATB. Lactobacillus reuteri uvolňuje bakteriocin, tento bakteriocin se může spojit s odpovídajícím receptorem na povrchu citlivých bakterií a zabíjet tyto bakterie. Je například zajímavé, že kontakt s E. coli stimuluje produkci, nebo sekreci reuterinu u Lactobacillu reuteri, což ukazuje, že kontakt s jinými mikroby ve střevě zvyšuje produkci reuterinu. Reuterin tedy inhibuje růst bakterií modifikací thiolových skupin, což ukazuje, že reuterin je schopen ovlivnit a potlačit velký počet buněčných cílů. Přes 20 let výzkumu zůstal mechanismus účinku, kterým reuterin uplatňuje své antimikrobiální účinky, neobjasněný. Nyní se začínají objevovat důkazy, že reuterin indukuje oxidační stres v buňkách, s největší pravděpodobností modifikací thiolových skupin v proteinech a malých molekulách. Jak to opravdu Lactobacillus reuteri dělá nemusí být natolik podstatné, jako fakt, že je schopen tyto škodlivé bakterie likvidovat. Důkazy potvrzují účinnost Lactobacillu reuteri při léčbě gastrointestinálních poruch, jako je kojenecká kolika, regurgitace, funkční zácpa, bolesti břicha a nekrotizující enterokolitida a jsou široce popsány v literatuře. Lactobacillus reuteri se používá ke zlepšení trávení a obnovení normální střevní flóry. Pozitivně ovlivňuje léčbu střevních problémů (jako je průjem, dráždivé střevo), ekzémů, vaginálních kvasinkových infekcí, intolerance laktózy a infekcí močových cest. Reuterinový systém vykazuje širokospektrální antimikrobiální aktivitu proti patogenům a nebezpečným organismům, včetně grampozitivních a gramnegativních bakterií, kvasinek, hub, prvoků, virů a dokonce i bakterií rezistentních na antibiotika, což není zrovna zanedbatelná výhoda.

Lactobacillus reuteri generuje výrazně zvýšené hladiny cirkulujícího testosteronu bez ohledu na typ stravy. Zde je zajímavá studie na téma testosteron.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3879365/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24392159/

Lactobacillus reuteri je poměrně odolný i k posunu kyselosti prostředí na hodnotu pH blízkou podmínkám v lidském žaludku. Více než 80 % buněk Lactobacillu reuteri přežilo při pH 2,7 po dobu 1 hodiny. Dá se dodávat pomocí suplementů, které jsou k dostání běžně v lékárnách a suplementace Lactobacillu reuteri každý druhý den je stejně účinná jako denní dávkování. Lactobacillus reuteri lze užívat s jídlem, nebo ho prostě zapít, ale ne horkým nápojem, abyste umožnili maximální přežití bakterií. Jedním z dobře dostupných přípravků, který běžně zakoupíte v lékárnách je produkt BioGaia viz. obrázek, ale existují i další možnosti třeba prášková forma přípravku viz. obrázek.

BioGaia

Probiotika Lactobacillus reuteri 50g 

Zdrojem Lactobacillu reuteri ve stravě mohou být v zásadě veškeré fermentované potraviny jako kváskový chléb, fermentované potraviny miso, kimchi, kysané zelí, přidává se do jogurtů a sýrů, bývá i v mastných výrobcích, lososu i sladké brambory, fazole a nakládaná zelenina mohou mít významný přínos pro zdraví našich střev. Lactobacillus reuteri podporují potraviny, které mají přirozeně vysoký obsah vlákniny, jako jsou banány, česnek a dokonce i cibule a mohou pomoci podpořit a urychlit růst „dobrých“ bakterií ve střevě. Zmíním zde i takzvaný Reuteri jogurt, který si mnoho lidí běžně vyrábí a recepty jak na to na internetu snadno naleznete.

Zajímavý je i vztah Lactobacillu reuteri a plyfenolů ke zdraví ústní dutiny

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36479495/

Akkermansia:

Tato málo známá bakterie vyloženě nesnáší tučnou stravu a pro vyšší početní zastoupení Akkermansie v našem střevě je tedy žádoucí příjem tuků minimalizovat. Vysoko tučná dieta ji dovede až 100 násobně snížit, tedy jde o velice významný pokles této přátelské bakterie. Vzrůstající množství důkazů ze studií na zvířatech a lidech naznačuje, že Akkermansia je vysoce slibné probiotikum, zejména má potenciál pro prevenci a léčbu diabetu, obezity a souvisejících metabolických poruch, což je určitě velmi zajímavé, protože tyto potíže má značná část populace. Zvýšení Akkermansie vede k významnému snížení sérových lipopolysacharidů (LPS) a metabolické endotoxémie a k celkovému zlepšení metabolického profilu. LPS je hlavní složkou vnější membrány střevních gramnegativních bakterií o kterých jsem psal v Likvidaci patogenní mikroflóry zde

https://zdravi-az.com/likvidace-patogenni-mikroflory-2/

Přítomnost LPS v oběhu často indikuje propustnost střeva, tedy narušení správné vrstvy střevního hlenu. Tento hlen je vícevrstvý a jeho hlavní složky, muciny obsahují přibližně 20 % bílkovin a 80 % sacharidů a jsou zdrojem živin pro Akkermansii. Tento hlen vytváří ochrannou bariéru, která zabraňuje škodlivinám a mikroorganismům v přímém kontaktu s vrstvou epiteliálních buněk střeva, tedy jde o velice podstatný faktor pro naše zdraví. Výzkum ukázal, že dieta s vysokým obsahem tuků (60 % tuku po dobu 4 týdnů) vedla k 46 % tenčí vrstvě hlenu a naopak po suplementaci prebiotik FOS došlo k obnově zpět na normální úroveň. Prebiotika FOS jsou běžně dostupná, ovšem ne každému musí sednout, ale studie zjistila, že 5 týdnů perorálního podávání FOS zvýšilo výskyt Akkermansie více než 80krát, spolu s vyšším výskytem Bifidobakterií.

Akkermansii dobře a bezpečně množí speciální prebiotikum z mateřského mléka pod názvem HMO.

https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo1&ia=47&ib=148&ic=309

Také většina zdrojů polyfenolů, ideálně z bobulovin, tedy všech tmavých plodů jako borůvky, ostružiny, černý rybíz, tmavé třešně, černý jeřáb a další zdroje polyfenolů. V zahraničí dost často používají i připravený suplement (sušený prášek) z takových druhů ovoce a zeleniny například

https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo2&ia=47&ib=191&ic=337&id=3585

Akkermansia muciniphila

Simple Reds – Red Polyphenols Fruit Powder

Jaká pozitiva lze získat z namnožení Akkermansie v našem mikrobiomu si můžete přečíst v těchto studiích

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6223323/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9300896/

Shrnutí:

Toto musí zatím stačit na víc nyní nemám dech, ale všimněte si, že všechny tři uvedené bakterie se navzájem podporují, poměrně dobře spolupracují a poskytují velké množství zdravotních výhod. Také mají dost podobné nároky na podporu prebiotiky a stravovací režim. Zajímavé na té podpůrné stravě je hlavně to, že odpovídá jednoduché a v zásadě levné stravě našich předků, prostě náš střevní mikrobiom a naše dobré zdraví nemohou správně fungovat na moderní umělohmotné mrtvé stravě plné tuku, prázdných kalorií a každodenním stresu. Je potřeba se nad sebou zamyslet a vybrat si co ve svém životě upřednostním, zda moderní konzumní styl života a honbu za mamonem, což končí většinou v nemocech, nebo jednoduchý levný život s dobrým zdravím. Dohromady to bohužel moc nejde, příroda má své nepřekročitelné zákony které platí na rozdíl od těch lidských pro všechny stejně a chyby neodpouští.

Diskuze na toto téma se nachází především

,

a

ale také v několika dalších vláknech fóra