Hlavní menu

5 – Vyzařování elektromagnetických polí,  záření slunce, nebo různých přístrojů

Záření provází lidstvo po celou dobu jeho vývoje a lze je rozdělit na prospěšné, nezatěžující a škodlivé. Civilizace závislá na ekonomickém růstu a elektrické energii nám přináší stále nové a nové zdroje záření, jejichž dopad na naše zdraví dosud není objektivně posouzen. Mimo sluneční záření a úzké spektrum infračerveného, víceméně tepelného záření, ostatní záření nejsme, na rozdíl od zvířat, schopni vnímat. To neznamená, že neexistují, nebo nás neohrožují, ba právě naopak. Již naši dávní předkové vypozorovali místa, kde si nelehne pes, kočka, nebo na nich nikdy nebude stát mraveniště. Takováto místa cíleně vyhledávali, již před stavbou svých sídel, a tak předcházeli zbytečné zátěži zářením, o níž věděli, že má kumulativní charakter a dlouhodobě je škodlivá pro jejich zdraví. Například krysy vnímají i rentgenové a radioaktivní vyzařování. Obecně lze shrnout, že až na málo výjimek je vhodnější se zdrojům záření pokud možno vyhnout.

Prospěšné je v rozumné míře sluneční záření formou letního opalování, kde na základě tohoto záření tělo produkuje vitamin D. K tomu, aby naše kůže vyrobila doporučenou denní dávku vitaminu D, stačí vystavit celé svlečené tělo na 1 minutu denně slunci, nebo v oblečení uskutečnit denně hodinovou procházku na čerstvém vzduchu. Pouze v oblastech, kde nesvítí slunce po dlouhé období, zejména v zimních měsících, je potřeba vitamin D doplňovat potravou. Terapeuticky lze doporučit i záření tepelné a infračervené k celkovému, nebo místnímu prohřátí organizmu či orgánů. Nic však nepřehánět, všeho s mírou dle selského rozumu, případně letitých ověřených zkušeností.

Ostatní typy záření jsou škodlivé a ve vyšších, případně kumulovaných dávkách i smrtelně nebezpečné. Nemá patrně význam rozebírat záření radioaktivní, jehož nebezpečnost je obecně známá a běžně se s ním nesetkáme, také nebudu komentovat nesmyslné zimní opalování v soláriích, čemuž se normální člověk dobrovolně nevystaví, ale podívejme se na domácí spotřebiče a mobilní telefony. V běžné domácnosti je zpravidla mnoho zdrojů elektromagnetických polí jmenovitě lednice, mrazáky, pračky, myčky, ventilátory a záření jmenovitě televizory, domácí počítače, mikrovlnné trouby a mobilní telefony. Tyto nás v průběhu dne neustále zásobují škodlivým vlivem a narušují dokonalou funkčnost našich orgánů. Zatímco elektromagnetická pole sice ruší, ale zásadně nás neohrožují, u záření je škodlivost poměrně veliká. Únavu při delší práci na počítači nebo delším sledováním televizoru zná patrně téměř každý. Dlouhodobá expozice u těchto přístrojů je velice škodlivá zvláště u mládeže a ani starším rozhodně neprospívá. Vyvolává zrakové obtíže, obtíže pohybového aparátu, psychosomatické obtíže a vážná je i problematika elektromagnetického pole generovaného zobrazovací jednotkou. Mimořádná a zcela neopomenutelná je ovšem problematika mobilních telefonů a mikrovlnné trouby. Tyto dvě civilizační vymoženosti představují extrémně vysoká zdravotní rizika, která se pokusím osvětlit detailněji.

Výzkumy se shodují, že vliv používání mobilů na lidské tělo existuje, není však jednoznačně prokázáno, nakolik je záření mobilů nebezpečné. Existuje studie, která naznačuje vztah mezi používáním mobilů a zvýšeným rizikem ušního nádoru. Jiné práce naznačují, že mobilní telefony ohřívají oblast hlavy v místě přiložení přístroje a zrychlují reakce, zřejmě to není bezpečné. Ukázalo se rovněž, že záření vysílané mobilními telefony pravděpodobně poškozuje lidskou DNA, ale zatím je těžké předjímat, jaký to může mít zdravotní dopad. Některé studie naznačují, že mikrovlnné záření z telefonů zvyšuje riziko průniku škodlivých látek z krve do mozku, a kromě nespavosti, změn nálady, depresí a únavy prý důsledkem používání mobilů mohou být migrény a bolesti hlavy. Dále by mobily zprostředkovaně mohly hrát roli ve vývoji určitých nádorů, leukémie, neurodegenerativních nemocí, jako je Alzheimerova choroba, a v určitých případech epilepsie. Domnívám se, že výčet možných komplikací bohatě stačí, rozumný čtenář již pochopí a použije handsfree sadu, nebo pevnou linku pokud je to možné.

Mikrovlnné vaření nejenže není přirozené ani zdravé, ale je pro nás daleko nebezpečnější, než je vůbec kdo ochoten připustit. Zamlčování těchto faktů a důkazů ve prospěch obchodu a průmyslu je obecně známá praxe. Lidé v blažené nevědomosti, bez znalosti vedlejších účinků a nebezpečí bombardují potraviny mikrovlnami, v domnění, že je to bezpečné. Základní hypotéza přírodní medicíny uvádí, že zavedení neobvyklých molekul a energií do lidského těla s největší pravděpodobností způsobí více škody než užitku. V mikrovlnami připravené stravě jsou pozměněné molekuly i přidaná energie. Obojí je v jídle vařeném normálním způsobem užívaným už od objevu ohně nepřítomné. Mikrovlnná energie vyzařovaná sluncem a ostatními tělesy, infračervené záření, spočívá na stejnosměrném proudu. Uměle generované mikrovlny v mikrovlnné troubě jsou produktem střídavého proudu a vyvolávají miliardu i více zvratů polarity za sekundu v každé molekule potravy, na niž narazí. Za těchto okolností je tvorba nepřirozených molekul nevyhnutelná. Bylo pozorováno, že přirozené aminokyseliny přitom vykazují izomerické změny – změny morfologického tvaru a jsou působením mikrovln doslova transformovány do forem pro organizmus jedovatých. Jedna krátkodobá studie podchytila významné, znepokojující změny v krvi jednotlivců, takřka bezprostředně po konzumaci mikrovlnami upraveného jídla. Dobrovolníci jedli různé kombinace stejných jídel připravených odlišným způsobem a všechna jídla zpracovaná mikrovlnnou troubou způsobila významné změny v jejich krvi. Zatímco hodnota hemoglobinu poklesla, stoupla u všech hladina bílých krvinek a cholesterolu. Ke zjištění energických změn v krvi bylo použito luminiscenčních – světélkujících baktérií. Po vystavení účinkům krevního séra, získaného po strávení potravy upravené mikrovlnami byl pozorován významný nárůst jejich vyzařování. Pokud po přečtení těchto řádků vidíte jako lepší úsporu času před zdravím, tak mikrovlnku používejte klidně dál a nezbývá než popřát dobrou chuť.

Diskuze na toto téma se nachází